به گزارش تیم خبری لوکاپرو: طوفانی که در بندر لنگه آمد خرابی های زیادی به همراه داشت از جمله سقوط دکل نور اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه بود که روی چندین خودروی لوکس افتاد واین خودروهای لوکس حسابی خسارت دیدند. گزارش شده بیش از 7 خودرو در این حادثه اسیب دیدند.
منبع:لنگه نیوز

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here