به گزارش تیم خبری لوکاپرو: مرد 40 ساله شیک پوش و به ظاهر ثروتمند با فریب فروشندگان خودرو و با ترفندی ساده بدون پرداخت قیمت خودرو سند خودرو را به نام خود می کرد.
بهمن سال گذشته پسری جوان هراسان با مراجعه به پلیس از سرقت خودرویش توسط مردی 40 ساله به نام روح الله در خیابان اتحاد خبر داداین مرد در شکایتش مدعی شد: چند روز قبل برای فروش خودروی ال90 خود در روزنامه آگهی چاپ کردم. بعد از چند تماس، مرد خوش تیپی به من مراجعه کرد و پس از بازدید خودرو با پرداخت 500 هزار تومان بیعانه برای تعویض پلاک و انتقال اسناد با من قرار گذاشت. امروز پس از تعویض پلاک به یک دفترخانه رفتیم و خریدار مدعی شد بعد از انتقال سند به بانک می رویم و پول را پرداخت می کند. به حرفش اعتماد کردم و بعد از این که سند را به نامش زدم، به طرف بانک رفتیم. در نزدیکی بانک، او با تهدید چاقو مرا از خودرو به بیرون پرت کرد و با سرقت خودرو فرار کرد.
آغاز تحقیقات
با ارجاع پرونده به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، تیمی از کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تحقیقاتشان را برای دستگیری روح الله آغاز کردند
در حالی که تحقیقات برای دستگیری مرد کلاهبردار ادامه داشت، این بار زنی 35 ساله با مراجعه به پلیس از سرقت خودروی لیفانش توسط مردی جوان خبر داد
این زن در شکایتش گفت: قصد فروش خودرویم را داشتم که مردی40 ساله به عنوان خریدار مراجعه کرد و قرار شد بعد از انتقال سند، پول خودرو را در قالب چک تضمینی بدهد. وقتی خودرو را به نام او زدم، او برای گرفتن چک مرا به سمت بانک برد، اما در میان راه با تهدید چاقو خودرو را سرقت کرد
ماموران که احتمال می دادند این سرقت نیز کار روح الله باشد، تحقیقاتشان را برای شناسایی او آغاز کردند که همزمان هشت نفر دیگر که قربانی مرد کلاهبردار شده و خودروی خود را به نام او زده بودند با مراجعه به دادسرا و پلیس آگاهی از مرد 40 ساله شکایت کردند
یکی از مالباختگان در شکایتش به بازپرس پرونده گفت: قصد فروش خودروی پرشیایم را داشتم که روح الله به من مراجعه کرد. او بسیار شیک پوش بود، به همین دلیل به او اعتماد کردم و قرار شد بعد از انتقال اسناد، پول خودرو را بگیرم. بعد از انجام کارهای نقل و انتقال به سمت بانک رفتیم که مرد کلاهبردار مقابل کیوسکی توقف کرد و از من خواست برایش سیگار بخرم؛ چون به او اعتماد داشتم پیاده شدم تا خرید کنم، اما مرد کلاهبردار خودرو را به سرقت برد
در حالی که هیچ سرنخی از روح الله در دست نبود، 20 مهر امسال راننده خودرو ال90 در تماس با پلیس از شناسایی مرد کلاهبردار در دادسرای شهید محلاتی خبر داد. با حضور پلیس در دادسرا، روح الله بازداشت و در بازجویی های اولیه منکر سرقت خودروی پسر جوان شد
روز چهارشنبه گذشته مرد 40 ساله پس از انتقال به دادسرای ویژه سرقت در بازجویی ها منکر سرقت شد و ادعا کرد: من تمام این خودروها را از شاکیان خریده ام و پس از پرداخت پول، سند به نام من منتقل شد. تعدادی از خودروها را به عمه ام فروختم و او نیز خودروها را به نام مادرم کرد
اعتراف به سرقت 400 میلیونی
متهم که همچنان منکر کلاهبرداری و سرقت خودروها بود، وقتی با چند شاکی روبه رو شد، با قبول اتهاماتش به سرقت بیش از 15 خودرو اعتراف کرد و گفت: با چرب زبانی و معرفی خود به عنوان فردی پولدار، اعتماد مالباخته ها را جلب می کردم و پس از انتقال سند به نام خودم، در یک فرصت مناسب خودرو را سرقت می کردم. اگر فرصت سرقت خودرو پیش نمی آمد، با تهدید چاقو مالک را پیاده می کردم. بعد هم در کمترین زمان، خودروها را وکالتی به فروش می رساندم. در این مدت با سرقت خودروها و فروش آنها بیش از 400 میلیون تومان به جیب زدم
با اعترافات کلاهبردار 40 ساله او با دستور علی وسیله ایزد موسی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 بازداشت و در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت
همچنین با توجه به شیوه متهم در سرقت و احتمال ارتکاب جرایم بیشتر توسط او، سرپرست دادسرای ویژه سرقت با دستور چاپ عکس بدون پوشش متهم در رسانه ها، از مالباختگانی که به این شیوه توسط متهم مورد کلاهبرداری و سرقت قرار گرفته اند، خواست برای ثبت شکایت به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت و پلیس آگاهی مراجعه کنند.

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here