به‌طور متوسط چند ثانیه‌ای طول می‌کشد که راننده بخواهد در وضعیت خطر ترمز کند و خود را در شرایط جدید قرار دهد. درصد این افراد نیز برای شرکت‌های بیمه نامشخص بود، زیرا حتی اگر راننده در شرایط تصادف قرار گیرد، آن‌ها نمی‌توانند اندازه کافی فشار وارد شده به پدال ترمز را، برای توقف وسیله نقلیه اندازه‌گیری کنند.
اما راه‌حل این مشکل، وجود سیستمی در خودرو است تا وقتی امکان برخورد خودرو را تشخیص می‌دهد، سیستم ترمز خودرو عمل کرده و خودرو متوقف شود. بررسی‌ها نشان داده است که این سیستم در آمریکا به تنهایی می‌تواند از 1،9 میلیون تصادف ، 66،000 مجروح و 900 مرگ‌و‌میر در سال جلوگیری کند.

یک دیدگاه

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here