غول خودروسازی المانی به علت ترک شراکت مجبور به پرداخت 42 میلیون یورو غرامت به ایران خودرو شد.
به گزارش تیم خبری لوکاپرو: پس از اعمال تحریم ها مرسدس بنز که خط تولید خودروهای سنگین شامل کامیون و اتوبوس
را در ایران خودرو در دست داشت خط تولیدرا متوقف کرد وایران را ترک کرد.
به گزارش پرس تی وی بعد از چند سال بنز تصمیم به بازگشت به ایران را دارد و برای جبران خسارت غرامت 42 میلیون یورویی
خواهد پرداخت.
اما ایا این 42 میلیون یورو میتواند جبران خسارتهای وارد شده از سوی این شرکت باشد.
با ترک یکباره بنز ایران خودرو به اجبار به سمت خودروسازان چینی رفت وهمین حرکت از اعتبار ایران خودرو کاست.
ولی حال زمان نیاز مبرم ایران به خودروسازان خارجی به پایان رسیده و تنها برترین خودروسازان جهان اجازه ورود به ایران انهم تحت شرایط خاص را دارند و با وجود خودروسازان المانی و ژاپنی دیگر جایی برای خودروسازان فرانسوی رنو و پژو نیست.

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here