تست خودرو ها در تصادف یکی ازرایج ترین تست ها توسط خودرو سازان است و برای اندازه گیری میزان صدمه وارد شده برخودرو و مسافر صورت میگیرد .

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here