به گزارش تیم خبری لوکاپرو : راه حل های مناسب در زمان ترکیدن لاستیک خودرو و وارد شدن کمترین آسیب در این زمان چیست؟
اولین حرکت مناسب تلاش برای حفظ آرامش تا حد ممکن است ، زیرا هرگونه واکنش شتابزده و حساب نشده می تواند منجر به فاجعه شود.
اجازه ندهید کنترل خودرو از دستتان خارج شود فرمان را محکم در دست بگیرید زیرا در چنین وضعیتی خودرو با توجه طرفی که تایر منفجر شده است به سرعت به همان طرف منحرف می شود، به همین دلیل باید فرمان را به خوبی در دست گرفت و مانع از انحراف خودرو از مسیر شد. توجه به این نکته بسیار مهم است که چرخاندن فرمان بر خلاف جهتی که خودرو به آن سمت منحرف شده، باعث چپ کردن خودرو می شود.
واکنش شما در لحظات اولیه بسیار مهم و تعیین کننده است پایتان را از روی پدال گاز برندارید، این کار باعث می شود که قسمت اعظم وزن خودرو از لاستیک های عقب به لاستیک های جلویی منتقل شود.
اگر احساس کردید که خودرو در حال منحرف شدن است، به جای اینکه پایتان را از روی پدال گاز بردارید به آرامی به آن ضربه بزنید، با این کار هم می توانید سرعت خودرو را حفظ کنید و هم به آرامی سرعت را افزایش دهید، همانطور که در ابتدا گفتیم اینکار بر خلاف غریزه شماست اما اگر این کار را در همان لحظات اولیه انجام ندهید، به دست آوردن کنترل دوباره خودرو بسیار دشوار است.
به هیچ وجه بلافاصله ترمز نگیرید و به جای آن با دنده معکوس از سرعت خودرو کم کنید تا خودرو به آهستگی و در نهایت با کمک ترمز دستی متوقف شود. سعی کنید تا هنگامی که خودرو متوقف نشده به شانه خاکی جاده کشیده نشوید، زیرا در این صورت احتمال چپ کردن خودرو بسیار است.

Man driving his car
Man driving his car

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here