به مجموعه عملیاتی که در آن سعی می‌شود که نواحی یا قطعات آسیب دیده ترمیم شوند صافکاری میگویند. صافکاری هم مانند خیلی از امور دیگر نیاز به تخصص دارد و به صورت کلی به دو نوع صافکاری بی رنگ و صافکاری با استفاده از رنگ، انجام می‌پذیرد. بر اساس نوع و شدت ضربه در قسمت آسیب دیده، صافکار تصمیم میگیرد که قطعه را تعویض یا صافکاری کند که باز اگر شدت و نوع ضربه به شکلی باشد که قطعه قابلیت این را داشته باشدکه به صورت صافکاری بی رنگ ترمیم شود صافکار بر اساس میزان دانش خود می‌تواند قطعه را به شکلی ترمیم کند که نیازی به استفاده از رنگ نباشد.

صافکاری بدون رنگ

مراحل صافکاری بدون رنگ

صافکاری بدون رنگ بسیار به کوزه‌گری شباهت دارد؛ ابتده صافکار قطعه آسیب دیده را جدا می‌کند، سپس با استفاده از سمباده و آب، پشت قسمت آسیب دیده را به خوبی تمیز می‌کند تا کاملا صاف و صیقل شود. بعد از آن صافکار با استفاده از شعله مستقیم آتش، پشت قطعه آسیب دیده و در قسمت مورد نظر، گرما زیادی را ایجاد می‌کند تا قطعه آسیب دیده به خوبی نرم شود و سپس صافکار با استفاده از چکش و وسایل دیگر مانند مشتی، شروع به ضربه زدن مکرر می‌کند، در این مرحله از صافکاری بدون رنگ، صافکار باید با استفاده از دانش و تجربه خود، سعی بر این داشته باشد که ضربات چکش را به شکلی وارد کند که بیشترین تاثیر را داشته باشد و تا جایی که امکان پذیر است تعداد ضربات را به حداقل برساند، زیرا با سرد شدن قسمت آسیب دیده، خاصیت چکش خواری قطعه پایین می‌آید احتمال اینکه رنگ بر روی قطعه بشکند بسیار بالا می‌رود.
بعد از مرحله چکش زدن در صافکاری بدون رنگ، قسمت آسیب دیده باید به فرم صحیح تبدیل شده باشد. حالا صافکار قطعه را به زیر نور خورشید یا اشعه فرابفش می‌برد تا مرحله موج‌گیری را انجام دهد، در این قسمت از صافکاری بدون رنگ صافکار با استفاده از مسیر انعکاس نور بر روی قطعه آسیب دیده، می‌تواند نقاطی را که دچار تغییر فرم یا به زبان ساده‌تر موج شده اند، شناسایی کند. بعد از ملموس شدن نقاطی که از لحاظ فرمی نامنظم هستند، صافکار باید با استفاده از ابزاری به نام مشتی، آن نقاط را به فرم صحیح باز گرداند. این مرحله از صافکاری بدون رنگ نیاز به دقت و زمان بسیار زیادی دارد، زیرا صافکار باید با استفاده از الگو و ریتم ذرات رنگ، قطعه را فرم دهد، از این رو این امر می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد.
در مرحله بعد از موج‌گیری در صافکاری بدون رنگ، صافکار با استفاده از سمباده و پولیش، شروع می‌کند به پولیش‌کاری قطعه آسیب دیده. در این مرحله از صافکاری بدون رنگ، با استفاده از پولیش‌کاری؛ هم خط و خش بر روی قطعه از بین می‌رود و هم میزان صیقل بودن قسمت صافکاری شده مشخص می‌شود. در این قسمت نیز، صافکار در صورت لزوم به قلم‌گیری قطعه نیز می‌پردازد.
در مرحله نهایی صافکاری بدون رنگ، صافکار قطعه را بر روی خودرو سوار می‌کند در این مرحله بهتر است دوباره قطعه بررسی شود، تا هماهنگی مسیر ذرات رنگ آن را با بدنه خودرو مشاهده کنیم.

صافکاری بدون رنگ

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here