به فرآیندی که در آن سعی بر این می‌شود که نقاط یا قطعات آسیب دیده به فرم اولیه و صحیح بازگردند، صافکاری میگویند. صافکاری هم مانند خیلی از امور دیگر نیاز به دانش و تجربه دارد و به طور کلی به دو صورت صافکاری بی رنگ و صافکاری با رنگ، انجام می‌پذیرد.نوع و شدت ضربه و همینطور فرم خود قسمت آسیب دیده، در تصمیم صافکار بسیار تاثیرگذار است؛ که قطعه را تعویض کند یا بر اساس دانش خود ناحیه آسیب دیده را صافکاری بدون یا صافکاری با رنگ

صافکاری با رنگ

مراحل صافکاری با رنگ

اگر شدت و نوع ضربه به شکلی باشد که صافکار نتواند با بهره‌گیری از فرآیند صافکاری بدون رنگ نتیجه خوبی را پدید آورد، دو گزینه دارد یا می‌تواند قطعه را تعویض کند، که در این صورت هزینه تعمیر و ترمیم قطعه برای صاحب خودرو بسیار بالا است و یا می‌تواند از عملیات صافکاری با رنگ استفاده کند که هزینه بسیار کمتری نسبت به تعویض قطعه دارد.
برای صافکاری با رنگ، ابتدا صافکاری قطعه آسیب دیده را جدا می‌کند، سپس با استفاده از سمباده و آب، پشت قسمت آسیب دیده را به خوبی تمیز می‌کند تا کاملا صاف و صیقل شود. بعد از آن در فرآیند صافکاری با رنگ، نوبت به جلوی قسمت آسیب دیده می‌رسد که صافکار برای سهولت در عملیات نقاشی بدنه و همینطور روئیت بهتر نقاط فرو رفته، رنگ روی قطعه آسیب دیده را با ابزار زمخت خود مانند سوهان‌های ضبر و سمباده‌های درشت، از بین می‌برد.

بعد از پاک شدن رنگ از روی قسمت آسیب دیده؛ صافکار با بهره‌گیری از شعله مستقیم آتش، پشت قطعه آسیب دیده را به خوبی گرم می‌کند، تا قطعه از حالت پایدار خارج شود و جنس آن نرم‌تر شود تا صافکار بتواند به راحتی و با استفاده از چکش، به قطعه ضربه خورده فرم دهد. در صافکاری با رنگ دقت چکش زدن کمتر است و صافکار نیازی ندارد که به نوع و شدت ضربات خود اهمیت زیادی بدهد و فقط صاف شدن فرم قسمت آسیب دیده مهم است به دلیل اینکه در صافکاری با رنگ، رنگ قطعه قبل از چکش کاری، از بین رفته است و نیازی نیست که از بین رفتن و خراب شدن رنگ بدنه را در نظر گرفت، از این رو در صافکاری با رنگ، صافکار قطعه را گرم نگه می‌دارد و چکش می‌زند تا ناحیه آسیب دیده به فرم اولیه و صحیح بازگردد.

پس از چکش زدن، صافکار با استفاده از نور خورشید یا اشعه فرابنفش، ناهمواری‌های روی قطعه را بررسی می‌کند و سپس با استفاده از ابزاری به نام مشتی شروع صاف کردن نا‌همواری‌ها می‌کند در این قسمت از صافکاری با رنگ، به دلیل آنکه نیازی به در نظر گرفتن رنگ قطعه نیست، این امکان را برای صافکار به وجود می‌آورد که از فرآیند بادگیری برای نقاطی که فرو‌رفتگی بیشتری دارند استفاده کند.
در آخر عملیات صافکاری با رنگ، قسمت آسیب دیده بتونه می‌شود که معمولا از بتونه سنگی فوری استفاده می‌کنند و در نهایت توسط متخصصان حوزه نقاشی اتومبیل، ناحیه آسیب دیده رنگ می‌شود و برای هم دست شدن قسمت رنگ شده با مابقی نواحی بدنه خودرو، آن قطعه .پولیش کاری می‌شود و در نهایت توسط صافکار بر روی اتومبیل قرار می‌گیرد

مراحل صافکاری با رنگ

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here