لوکاپرو به همت جمعی از متخصصین در حوزه مدیریت کسب و کار ، مدیریت بازاریابی ،فروش،مهندسی خودرو و IT راه اندازی شده است. تا با فعالیت در یک حوزه میان رشته ای نهایت سهولت را برای خریداران و فروشندگان خودروهای لوکس فراهم کنند چراکه در بازار ناهمگون کنونی این نیاز بیش از پیش حس می شد. اگرچه نهایت سعی خود را نموده ایم تا به حداکثر سادگی در فرآیند انتخاب و ارائه خدمات دست پیدا کنیم، لیکن همواره مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما برای هرچه بهتر و کارآمدتر کردن این فرآیند هستیم.