آقای هادی پورمحسنی در برابر عدم پاسخگویی صحیح نمایندگی بی ام و وعدم رفع عیوب فنی خودرو بی ام و خود را نابود کرد.

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here