به گزارش تیم خبری لوکاپرو: بعد از گرفتن غرامت از کمپانی آلمانی حالا نوبت به فرانسوی ها رسیده!
پژو تصمیم برگشت به ایران را دارد وشرط این بازگشت دوباره پرداخت غرامت سنگین به ایران خودرو است.
پژوکه تا سال 2014 با ایران خودرو قرارداد داشت،در اوایل سال 2012 میلادی به واسطه خرید بخشی از سهامش توسط جنرال موتورز آمریکا، از ایران رفت وایران خودرو را گرفتار بحران تولید کرد. با این کارتولید محصولات پژو در ایران به کمتر از نصف کاهش یافت وحالا پژو برای جبران این ضرر مجبور به پرداخت چند صد میلیون یورو غرامت به ایران خودرو است.
به نظر می رسد ایران خودرویی ها به شدت پیگیر دریافت این غرامت هستند تا هم زهر چشم از فرانسوی ها بگیرند و هم پولی به جیب بزنند. با این وجود بازمشخص نیست که با پرداخت این غرامت، پژوراه خود را به خودروسازی ایران باز کند یا نه

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here